V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

Mededelingen


  • Zondag 1 April 2018 (1e Paasdag) PAASVUUR De Vereniging voor Volksvermaken organiseert dit jaar weer een paasvuur met fakkeloptocht op 1e Paasdag. De optocht wordt muzikaal begeleid door 2 pipers van The Clan MacBeth Pipe Band uit Groningen. Kinderen van groep 8 van de Obs De Westerburcht zullen worden uitgenodigd de fakkels te dragen. Het paasvuur wordt opgebouwd op het weiland van de familie Koolman op de hoek Hooiweg/Boterdijk in Paterswolde. De toegang naar de paasbult is aan de Boterdijk. Zoals gebruikelijk kan iedereen daar tijdens de openingstijden zijn snoeiafval en onbewerkt hout kwijt. DE OPENINGSTIJDEN ZIJN: De zaterdagen 10, 17, 24 en 31 maart en Goede Vrijdag 30 maart steeds van 11.00 uur tot 17.00 uur. Om een goede verkeersdoorstroming te krijgen wordt een ieder verzocht om de Boterdijk vanaf de Hooiweg in te rijden. Wij vragen een bijdrage van 2,50 tot 1 kub., 5,-- tot 2 kub. etc. Voor de goede orde nog even: ALLEEN SNOEIAFVAL EN ONBEWERKT HOUT (GEEN STOBBEN, GEÏMPREGNEERD HOUT EN TUINAFVAL) mag op de paasbult. Informatie is te verkrijgen bij 050-309 28 10 of 309 43 70.