V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

Bestuur


Het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken bestaat uit zeven personen. Een aantal vrijwilligers ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van een aantal evenementen. Het bestuur vergadert ongeveer 15 keer per jaar. In februari is de jaarvergadering voor de leden van de vereniging.


Bestuursleden

Voorzitter:Alie Meinema
Secretaris:Albertje Biemolt
Penningmeester:Jack Wijker
Lid:Richard Bruggeman
Lid:Siebe Diertens
Lid:Edwin Kamps
Lid:Theo Stroetinga

Secretariaat

Duinkampen 10
9765 BB Paterswolde
Tel. 06-12931617


Bankrelatie

Rabobank rek.nr. NL03 RABO 0315 8501 40


Kamer van Koophandel

Inschrijfnummer: 40 04 80 77