V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

Bestuur


Het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken bestaat uit zeven personen. Een aantal vrijwilligers ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van een aantal evenementen. Het bestuur vergadert ongeveer 15 keer per jaar. In februari is de jaarvergadering voor de leden van de vereniging.


Bestuursleden

Voorzitter:Vacature
Secretaris:Jo Meijering
Penningmeester:Jack Wijker
Notulist:Albertje Biemolt
Lid:Siebe Diertens
Lid:Edwin Kamps
Lid:Alie Meinema
Lid:Theo Stroetinga

Secretariaat

Schultenweg 79a
9761 CH Eelde
Tel. 050-309 28 10


Bankrelatie

Rabobank rek.nr. NL03 RABO 0315 8501 40


Kamer van Koophandel

Inschrijfnummer: 40 04 80 77