V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

Informatie over klootschieten


Wanneer men voor het eerst hoort over deze sport fronst men veelal even de wenkbrauwen.
Toch was het vroeger een zeer bekende sport en werd het overal in Nederland gespeeld
(rond 1500). Het woord kloot is een oud Nederlands woord voor bal, kogel. Het woord schieten staat voor werpen, gooien, vooruit drijven. Vanuit Twente en de Achterhoek herwint “‘t aole spel” weer aan populariteit.

Klootschieten, hoe gaat dat nou?

De kloot:Is gemaakt van hout, kunststof of steen/beton. De houten en kunststof ballen zijn gevuld met lood met een minimale diameter van 50 mm en een gewicht van 200 tot 800 gram. De VvV gooit met stenen ballen.
De werptechniek:De kloot wordt onderhands geworpen, de arm maakt een zwaai van 180 graden, de worp geschiedt bij voorkeur vanuit een aanloop.
De teams:Bestaan in de regel uit 4 of 5 personen, echter 2 personen zijn ook een team. Verhouding mannen-vrouwen: 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4.
In deze verhouding: meer vrouwen mag altijd, meer mannen niet.
De plaats:Zowel een straat- als zandparcours tot 5 km. lengte is geschikt.
Het doel:De afstand met het minst aantal worpen af leggen; na de finish worden de meters geteld.
De kleding:Gemakkelijk zittende kleding met sport- of wandelschoenen.


De spelregels

De teamleden werpen om beurten. Door hard en zuiver te gooien trachten zij de kloot zo ver mogelijk over het parcours te laten rollen. Op de plaats waar de kloot stil ligt werpt de volgende. De werper mag een aanloop nemen tot daar waar de kloot stil lag. Als de kloot in de berm of sloot is gerold, wordt de plaats bepaald haaks op de lengterichting van het parcours. Bochten en kruisingen mogen afgesneden worden, met dien verstande, dat de kloot voorbij de as van de weg moet rollen. Wanneer de kloot de tegenstander of spullen van hem raakt mag er opnieuw gegooid worden.
Als teams met hetzelfde aantal worpen eindigen, tellen de meters na de finish. Er wordt met twee teams tegelijk gestart, deze blijven bij elkaar omdat steeds met de achterliggende kloot geworpen wordt. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd. Elk team heeft een leider die het aantal worpen noteert, zowel van het eigen team als dat van de tegenstander. Onderweg vergelijken de leiders de standen, zo vaak als zij dat nodig achten. Om ongelukken te voorkomen moeten alle spelers steeds goed opletten, degene die wil gooien, waarschuwt de anderen met een roep. Vanzelfsprekend kijkt iedereen goed uit voor het verkeer.

Waarom is klootschieten met de VvV aantrekkelijk?

Onze vereniging organiseert vijf zondagen per jaar klootschieten over een afstand van 3,5 kilometer (en één zondag over een afstand van 10 kilometer). Er is een wisselbeker op dit spel gezet.
Om mee te kunnen dingen naar de wisselbeker moet een team minimaal vier van de vijf zondagen hebben meegespeeld. Maar het gaat uiteraard niet in de eerste plaats om een prijs of de wisselbeker. Klootschieten is ontspanning; een geweldige worp in gedachten hebben en dan tegen een boom gooien: lachen, gieren, brullen. Klootschieten is buiten actief bezig zijn. Klootschieten is genieten van de omgeving en de natuur. En nadien nog even gezellig napraten. Het is een recreatieve DOE-sport voor jong en oud, zonder “de man met het fluitje”.

Materialen te huur

Bij de VvV zijn materialen voor het klootschieten tegen een geringe vergoeding te huur.
Spelregels en wedstrijdformulieren worden meegeleverd. Voor verlies of breuk van een kloot (wat toch kan gebeuren) wordt een vergoeding gevraagd. Huren van materialen doet u via 050-3092810 of .

De Kloot Geert Hartlief bokaal