V
v
V
EELDE
Vereniging voor Volksvermaken Eelde
Opgericht 1924

De historie van de Vereniging voor Volksvermaken Eelde


De VvV is opgericht op 1 november 1924.door de heren Westerhof, Schoonveld, Siegert van Bergen, Meulman, Steunebrink en Buizing.


Hoe deze heren tot de oprichting zijn gekomen is niet bekend. Was het een impuls onder het genot van… zoals vele verenigingen opgericht zijn of was het een overwogen besluit omdat er te weinig in onze dorpen te beleven viel? Wij weten het niet.


Vanaf 1935 zijn er enige aantekeningen gemaakt. Er werden met Pinksteren twee dagen lang kermissen en volksspelen gehouden.


Vanaf 1950 was er met Pinksteren en in de maand juli twee dagen kermis. Verder was er cabaret voor de jeugd, volksspelen, hardlopen met hindernissen en stoelendansen en ook werden wielerwedstrijden gehouden.


Eind jaren 50 ging het niet zo goed met de VvV. De reden daarvan is niet goed te achterhalen, mogelijk de opkomst van de televisie. In ieder geval had het toenmalige bestuur een groot financieel probleem, er was geen cent meer in kas. De plaatselijke horeca heeft toen het initiatief genomen om de VvV nieuw leven in te blazen.


Het nieuwe bestuur pakte de draad weer op en begon met twee dagen zomerkermis in juli met daarnaast activiteiten voor de kinderen als koekhappen, zaklopen, was ophangen, etc.
Voor de volwassenen kruiwagenrace, stoeltjesdans, etc. Verder werden in de jaren daarop wielerrondes, motorwedstrijden, autocross en kartraces georganiseerd. Ook werd er paardensport bedreven, het zgn. taliorijden. De ruiters te paard, niet gezadeld, moesten hierbij een bepaalde afstand afleggen in stap, draf en galop.


Begin november werd het winterfeest gehouden. Of het winterfeest door kon gaan was vaak mede afhankelijk of er tijdens de zomeractiviteiten voldoende inkomsten waren gegenereerd.
Het winterfeest werd vaak ingevuld door “Wioka’s”, “Treinexpress” en vooral “De Bekketrekkers” uit Roden. Twee of drie avonden een volle zaal was heel gewoon.


De kermis mag niet onvermeld blijven. Reeds 60 jaar wordt in goede samenwerking met de familie Spelbrink uit Assen de kermissen georganiseerd.


Het bestuur van de VvV heeft 73 jaar lang uit mannen bestaan. Sinds 1998 maken ook dames deel uit van het bestuur.


Vanaf 1990 is het aantal activiteiten meer dan verdubbeld. Jaarlijks staat een aantal vaste evenementen op het programma aangevuld met enkele nieuwe evenementen.
Er zijn nu ongeveer 25 evenementen per jaar.